شودر

نحوه نمایش:

نمایش: 36 72 همه

 • آفتابه

  3,899,500 ریال

  آفتابه گروه لاکچری ساخته شده از شمش برنج(فاقدسرب) آبکاری متنوع:کروم و رنگ اختصاصی شیری-تولید بصورت سفارشی در سایر رنگ ها…

 • آفتابه

  884,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • آفتابه

  943,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • آفتابه

  1,117,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • آفتابه

  1,395,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • آفتابه

  1,364,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • آفتابه

  1,808,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • آفتابه

  1,839,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • آفتابه

  1,862,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل – کروم ساخته شده از شمس برنج ۴۰…

 • آفتابه

  2,040,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم و استیل دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل -کروم و استیل ساخته شده از…

 • آفتابه

  2,043,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم - طلایی دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل ، کروم و طلایی ساخته شده…

 • آفتابه

  2,317,000 ریال

  تولید محدود رنگ:کروم دستگیره شی»اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل - کروم دارای دو عدد شیر پیسوار…

 • آفتابه

  2,417,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم ،طرح استیل ، طلا براق، طلا مات،سفید و مشکی دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع…

 • آفتابه

  2,643,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم ،طرح استیل ، طلا براق، طلا مات،سفید و مشکی علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع…

 • آفتابه

  3,847,000 ریال

  آفتابه رنگ:کروم ،مشکی ، طلا براق، طلا مات،شیری /سفید دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره: برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل…

 • آفتابه

  4,099,000 ریال

  رنگ:کروم ،طرح استیل ، طلا براق، طلا مات،شیری / سفید دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل…

 • دوش

  4,053,500 ریال

  دوش گروه لاکچری ساخته شده از شمش برنج(فاقدسرب) آبکاری متنوع:کروم و رنگ اختصاصی شیری-تولید بصورت سفارشی در سایر رنگ ها…

 • دوش

  1,077,000 ریال

  دوش رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • دوش

  1,168,000 ریال

  دوش رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • دوش

  1,353,000 ریال

  دوش رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • دوش

  1,873,000 ریال

  دوش رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • دوش

  2,148,000 ریال

  دوش رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • دوش

  2,050,000 ریال

  دوش رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • دوش

  2,161,000 ریال

  رنگ:کروم دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل - کروم ساخته شده از شمس برنج ۴۰ میلیمتری…

 • دوش

  2,040,000 ریال

  دوش رنگ:کروم و استیل دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل -کروم و استیل ساخته شده از…

 • دوش

  2,273,000 ریال

  دوش رنگ:کروم - طلایی دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل ، کروم و طلایی ساخته شده…

 • دوش

  2,718,000 ریال

  تولید محدود رنگ:کروم دستگیره شی»اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل - کروم دارای دو عدد شیر پیسوار…

 • دوش

  2,620,000 ریال

  دوش رنگ:کروم ،طرح استیل ، طلا براق، طلا مات،سفید و مشکی دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع…

 • دوش

  2,848,000 ریال

  دوش رنگ:کروم ،طرح استیل ، طلا براق، طلا مات،سفید و مشکی علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع…

 • دوش

  4,001,000 ریال

  دوش رنگ:کروم ،مشکی ، طلا براق، طلا مات،شیری /سفید دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره: برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع آبکاری:نیکل…

 • دوش

  4,254,000 ریال

  دوش رنگ:کروم ،طرح استیل ، طلا براق، طلا مات،شیری / سفید دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره:برنج جنس بدنه:برنج نوع کارتریج:Citec نوع…

 • دوش

  5,933,000 ریال

  دوش گروه لاکچری ساخته شده از شمش برنج(فاقدسرب) آبکاری متنوع:کروم و طلا براق-تولید بصورت سفارشی در سایر رنگ ها کارتریج…

 • دیواری

  1,141,000 ریال

  دیواری رنگ:کروم علمک شیر:ثابت دستگیره شیر:اهرمی جنس دستگیره : برنج جنس بدنه برنج نوع کارتریج: Citec نوع آبکاری: کروم ساخته…

 • روشویی

  5,538,000 ریال

  روشویی گروه لاکچری ساخته شده از شمش برنج(فاقدسرب) آبکاری متنوع:کروم و طلا براق-تولید بصورت سفارشی در سایر رنگ ها کارتریج…