نحوه نمایش:
 • BF-214P*

  ۳۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال

  یخچال طراحی درب جدید و دستگیره های مخفی کمپرسور اینورتر خطی سیستم جریان هوای چندگانه آبریز باریک جهت افزایش فضای…

 • BF32*

  ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر مجهز به محفظه نگهدارنده مواد غذایی آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال کمپرسور اینورتر خطی مصرف انرژی…

 • BF320*

  ۳۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر مجهز به محفظه نگهدارنده مواد غذایی آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال کمپرسور اینورتر خطی مصرف انرژی…

 • BF42*

  ۳۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر محفظه نگهدارنده مواد غذایی آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال کمپرسور اینورتر خطی مصرف انرژی ++A ۱۰…

 • BF420*

  ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر محفظه نگهدارنده مواد غذایی آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال کمپرسور اینورتر خطی مصرف انرژی A++ ۱۰…

 • BF75*

  ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر کمپرسور اینورتر خطی آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال ۱۰ سال گارانتی سیستم جریان هوای چندگانه سیستم…

 • BF76*

  ۴۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر مصرف انرژی A++ کمپرسور اینورتر خطی Hygiene Fresh + عرض ۷۰ سانتی متر ۱۰ سال گارانتی  موتور آبریز…

 • FX634

  ۱۱۵,۳۸۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید ساید Door-in-Door کمپرسور خطی مصرف انرژی A ۳۴فوت افزایش ظرفیت فضای فریزر با نصب یخساز بر…

 • LF25F*

  ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر یخچال و فریزر دارای ۲ موتور کم مصرف مجزا سیستم جریان هوای چندگانه نمودار مصرف انرژی A برای…

 • LF25FL*

  ۴۰,۳۹۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر یخچال و فریزر دارای ۲ موتور کم مصرف مجزا دارای ۲ کمپرسور اینورتر خطی مجزا نمودار مصرف انرژی…

 • LF25R*

  ۳۳,۸۱۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف انرژی پایین ۱۰ سال گارانتی تعویض موتور آبریز باریک جهت افزایش…

 • LF25RL*

  ۳۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر یخچال و فریزر دارای ۲ موتور کم مصرف مجزا دارای ۲ کمپرسور اینورتر خطی مجزا نمودار مصرف انرژی…

 • MD734

  ۱۲۲,۶۲۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید ۳۴ فوت ساید Door-in-Door کمپرسور اینورتر خطی مصرف انرژی A افزایش ظرفیت فضای فریزر با نصب…

 • MD734*N

  ۱۲۲,۶۲۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید ۳۴ فوت ساید Door-in-Door کمپرسور اینورتر خطی مصرف انرژی A افزایش ظرفیت فضای فریزر با نصب…

 • MDF62

  ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ُّیخچال ساید بای ساید FRENCH SIDE کمپرسور اینورتر خطی با ده سال گارانتی موتور دارای فریزر کشویی مصرف انرژِی A…

 • MDN73

  ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید فضای عریض یخچال (۸۳۰ میلیمتر) ساید Door_in_Door کمپرسور اینورتر خطی مصرف انرژی A ۱۰ سال گارانتی…

 • MDN76

  ۱۲۷,۵۲۰,۰۰۰ ریال

  فضای عریض یخچال (۸۳۰ میلیمتر) ساید Door_in_Door کمپرسور اینورتر خطی مصرف انرژی A ۱۰ سال گارانتی درب جدید Door_in_Door سیستم…

 • MDN770LB

  ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید دارای بالاترین ظرفیت (۱۰۰۱ لیتر) فضای بسیار عریض یخچال (۸۳۰ میلیمتر) مصرف انرژی A++ ۱۰ سال…

 • MDP860DB

  ۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید ۱۰ سال گارانتی اضافه شدن میز نوشیدنی به قسمت DID آبدهی با حجم های مشخص پنل…

 • MDP86DB

  ۱۴۶,۸۸۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید تصفیه کننده آب با سیستم فیلتراسیون سه مرحله ای کمپرسور اینورتر خطی فضای بسیار عریض یخچال(۸۳۰…

 • RF13W

  ۷,۰۳۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر یخچال ۳ فوت گاز R600a مصرف انرژی A+

 • RF15W

  ۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال فریزر ۵٫۵ فوت گاز R600a مصرف انرژی A

 • SX-B528

  ۸۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید یخساز روی درب کمپرسور خطی مصرف انرژی A+ ۲۸ فوت اخطار باز بودن درب افزایش ظرفیت…

 • SX-B532

  ۹۰,۱۷۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید یخساز روی درب کمپرسور خطی مصرف انرژی A+ ۳۲ فوت اخطار باز بودن درب افزایش ظرفیت…

 • SX-B534

  ۱۰۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید داراى فیلتر +Hygiene Fresh داراى کمپرسور اینورتر خطى ۱۰ سال گارانتى تعویض موتور سیستم عیب یابى…

 • SX-K426

  ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید یخساز روی درب کمپرسور خطی مصرف انرژی +A ۲۶ فوت سیستم کنترل لمسی مجهز به نمایشگر…

 • SX-P428

  ۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید یخساز روی درب کمپرسور خطی مصرف انرژی +A ۲۸ فوت افزایش ظرفیت فضای فریزر با نصب…

 • SX5029*F

  ۶۱,۷۲۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف انرژی پایین افزایش ظرفیت فریزر با قراردادن یخساز بر…

 • SX5031*F

  ۶۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف انرژی پایین افزایش ظرفیت فریزر با قراردادن یخساز بر…

 • SX5528*B

  ۸۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید درب جدید با قابلیت دسترسی هوشمند به اقلام پرمصرف کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف…

 • SX5530*B

  ۸۶,۲۲۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید درب جدید با قابلیت دسترسی هوشمند به اقلام پرمصرف کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف…

 • SX5534*B

  ۹۹,۴۴۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید درب جدید با قابلیت دسترسی هوشمند به اقلام پرمصرف کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف…

 • SXB53

  ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید Door In Door جدید طراحی جدید مصرف انرژی +A ۲۸ فوت کمپرسور اینورتر خطی کم صدا…

 • SXB531

  ۸۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید Hygiene Fresh+ فیلترسیون پیشرفته

 • SXB535**

  ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  یخچال ساید بای ساید دارای درب هوشمند با قابلیت نمایش درون یخچال (Knock On) دارای فیلتر Hygiene Fresh+ دارای کشوی…

 • SXP45

  ۸۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال

  یخساز روی درب کمپرسور خطی مصرف انرژی +A ۳۲ فوت افزایش ظرفیت فضای فریزر با نصب یخسازبر روی درب دستگاه…