نحوه نمایش:
 • *WM-B124S

  ۳۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی لباسشویی با ظرفیت ۱۲ کیلوگرم در ابعاد استاندارد دور موتور ۱۴۰۰ دور در دقیقه نسل جدید موتورهای بدون…

 • *WM-K702N

  ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی مجهز به ۶ حرکت شست و شو موتور بدون تسمه دایرکت درایو ( ™Inverter Direct Drive) دارای ۹…

 • *WM-L1050S

  ۳۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی مجهز به بخارشوی ™TrueSteam نسل جدید موتورهای بدون تسمه ™Direct Drive قابلیت شستشو در ۱۴ دقیقه دارای تراز…

 • *WM-L85S

  ۳۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی مجهز به بخارشوی ™TrueSteam نسل جدید موتورهای بدون تسمه ™Direct Drive قابلیت شستشو در ۱۴ دقیقه دارای تراز…

 • *WM-M71N

  ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی مجهز به ۶ حرکت شست و شو موتور بدون تسمه دایرکت درایو ( ™Inverter Direct Drive) ظرفیت ۷…

 • WM-L85N*

  ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی مجهز به سیستم شستشوی سریع ™TurboWash نسل جدید موتورهای بدون تسمه ™Direct Drive مجهز به ۶ حرکت شستشو…

 • WM-M78N*

  ۲۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی شش حرکت شستشو مانند شستشوی با دست ۶Motion مجهز به موتور بدون تسمه اینورتر با ضمانت ۱۰ سال…

 • WM-M80*

  ۲۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی لباسشویی با ظرفیت ۱۲ کیلوگرم در ابعاد استاندارد دور موتور ۱۴۰۰دور در دقیقه نسل جدید موتورهای بدون تسمه…

 • WM-M84N*

  ۲۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی دورموتور۱۴۰۰دو ردر دقیقه مجهز به سیستم شستوشوسریع Turbo Wash نسل جدید موتور های بدون تسمه INVERTER DIRECT DRIVE…

 • WM-TW170CT35Mini

  ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی افزایش ظرفیت شستشو با دو بخش شستشو در ی بدنه‌‌ قابلیت کار با اپلیکیشن موبایل برای کنترل از…

 • WM828*

  ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال

  ماشین لباسشویی شش حرکت شستشو مانند شستشوی با دست ۶Motion مجهز به موتور بدون تسمه اینورتر با ضمانت ۱۰ سال…