نحوه نمایش:
  • AM30GUWF1

    ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال

    دستگاه تهویه مطبوع مناسب برای متراژ بین ۴۰ تا ۵۰ متر مربع میزان جریان هوا ۵/۳ متر مکعب در دقیقه…

  • AS70GPWF1

    ۲۲,۰۴۲,۰۰۰ ریال

    دستگاه تهویه مطبوع مناسب برای متراژ بین ۷۵ تا ۹۰ متر مربع میزان جریان هوا ۱۰/۱ متر مکعب در دقیقه…