دستگاهای تهویه مطبوع خانگی

نحوه نمایش:
  • AM30GUWF1

    18,360,000 ریال

    دستگاه تهویه مطبوع مناسب برای متراژ بین ۴۰ تا ۵۰ متر مربع میزان جریان هوا ۵/۳ متر مکعب در دقیقه…

  • AS70GPWF1

    22,042,000 ریال

    دستگاه تهویه مطبوع مناسب برای متراژ بین ۷۵ تا ۹۰ متر مربع میزان جریان هوا ۱۰/۱ متر مکعب در دقیقه…